Jobb/praktik

Vi tar normalt sett inte emot prao på grund av att hundarna behöver en stabil miljö. Att hela tiden mötas av nya ansikten och anpassa sig till att nya människor ska hantera dem är inte ok, hos oss ska hunden kunna vara trygg, lugn och respekteras som individ.

Vi måste kunna garantera våra gästers säkerhet och det kan vi enbart göra om någon i den fasta personalstyrkan hela tiden finns tillgänglig. Tyvärr medför prao extra arbete för oss, tid som vi valt att lägga på våra gäster.

Vi tar ibland emot praktikelever, men då handlar det om en längre period och elever som går lägst årskurs 2 på gymnasiet med inriktning hund eller djurvård. Vi gör där alltid en individuell bedömning och vill träffa en eventuell praktikant innan praktiken för att kunna avgöra om personen kan komma att fungera på arbetsplatsen.

Vi tar heller inte emot hjälp från frivilliga hundrastare. Den främsta orsaken till det är också att hundarna behöver en lugn och trygg miljö och det uppnår man inte om man hela tiden möts av nya ansikten. Utöver det så finns heller inga försäkringar för hundrastare samt heller ingen kontroll av vilken kunskap eller erfarenhet som finns. Hos oss är det viktigt att all personal vet vad de gör och vet hur hunden fungerar och varför den reagerar som den gör i olika situationer.

Har du frågor om praktik så är du välkommen att höra av dig:
063-44311
johanna@f4hundcenter.se