Trogen Senior

1000 kronor

När hunden är valp får den gå valpkurs, sen fortsätter man ofta med en vardagslydnadskurs eller en specialkurs beroende på vad man har för intresse. När hunden når en viss ålder så slutar man ofta aktivera den, hunden verkar inte ha något behov av det längre, den är så snäll och lugn. Hunden har lärt sig att fungera i människans miljö snarare än att den tappat intresset för aktiviteter.

Den här kursen är till för dig med en lite äldre hund som vill hitta nya sätt att umgås på, eller kanske återupptäcka ungdomens aktiviteter. Kursen inleds med ett teoripass där vi går igenom den gamla hundens utveckling. Vad som händer med den gamla hundens kropp och sinne, samt vilka behov som kan uppstå vid högre ålder. Vi tar upp passande aktiviteter och vad man bör tänka på när man har en äldre hund. Vi pratar också om hundens fysiska status och vilken träning som är lämplig för en äldre hund.

De praktiska passen ägnas åt att hitta passande aktiviteter för de deltagande ekipagen, allt på en individuell nivå i grupp. Vi provar både lydnad, balans, massage och nosarbete bland annat.

5 tillfällen á 1 h varav 1 teoripass
6-8 deltagare