Hundmöteshelg

2200 kronor

Den här kursen riktar sig till dig som upplever att ni har problem med att möta andra hundar när ni är ute och går. 

I intensiva två dagar arbetar vi med målet att hundarna ska klara av att se andra hundar och passera dessa utan att göra utfall. Vi varvar teori med praktik och ser och lär av varandra. Alla övningar anpassas till individen och ekipaget. 

Denna intensiva helgkurs ämnar att utbilda dig som hundägare i hur du i din framtida träning ska visa din hund hur du vill att det ska se ut och träna hunden att klara av det. Om du är osäker på om din hund klarar av situationen så tänk på det, det är framförallt du som hundägare som ska få verktygen till att träna vidare. 

Lördag och söndag

Max 6 ekipage