Nose Work Steg 2

1600 kronor

Nose Work steg 2 är för dig som tidigare gått Nose Work Steg 1 och har en hund som kan genomföra inomhussök och behållarsök. Vi lägger på fler svårigheter i dessa två sökdelar samt lägger till fordonssök och utomhussök.

Max 6 deltagare