Klicker och aktivering

Klickerträning är en metod som bygger på väl beprövad inlärningsteori. Ursprungligen härstammar den från bland annat delfinträning och kan användas på alla typer av djur. Genom att använda klicker som metod så når vi större framgångar i vår träning med hunden. Hunden är delaktig i träningen på ett annat sätt och själva träningen blir betydligt mer effektiv, mest beroende på att det blir så tydligt för hunden. Klicker kan du använda i alla träningssituationer, inte enbart för trick av olika slag.